Корупція є однією із найнебезпечніших загроз правам людини, демократії, правопорядку, чесності та соціальній справедливості, вона перешкоджає економічному розвитку та загрожує належному і справедливому функціонуванню, як держави та суспільства в цілому, так і підприємствам, установам, організаціям. Тому, розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетних напрямків розвитку управління Північно – Кримського каналу.

У 2018 році наказом по управлінню затверджено склад Комісії з оцінки корупційних ризиків.

За результатами роботи комісії було визначено низку ймовірних корупційних ризиків, підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків з питань запобігання корупції, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також надані рекомендації щодо способів їх усунення та зменшення рівня виявлених корупційних ризиків. Рекомендації містять примірний, але невичерпний перелік типових корупційних ризиків, загальних способів їх виявлення та правил усунення (мінімізації). Підготовлена Таблиця корупційних ризиків управління Північно – Кримського каналу

 

Інспектор з ПЗ та ВК                                                                            А. Балацька