Однією з важливих споруд гідротехнічного комплексу Північно-Кримського каналу є приканальний дренаж. Він забезпечує перехват фільтраційних вод з каналу та підвищує стійкість його дамб, а також призначений для запобігання заболочення і засолення орнопридатних земель, розташованих в зоні магістрального каналу.

Галопом по Європам
Відповідно до Проекту експлуатації Північно-Кримського каналу, розробленого Українським державним проектно-вишукувальним та науково-дослідницьким інститутом «Укрдіпроводгосп» в 1978 році, приканальний горизонтальний дренаж вздовж магістрального каналу є невід’ємною частиною гідротехнічного комплексу Північно-Кримського каналу. Він збудований на найбільш небезпечних ділянках каналу, що проходять в насипі та в напіввиїмці – напівнасипі. Довжина дрен складає 65,83 км, в тому числі 37,19 км відкритих, закритих – 28.64 км. Відстань від дамб до дренажних колекторів становить від 40 до 80 метрів. Вода, що відсікається дренажем, є канальською водою: вода фільтрує з каналу в дренаж, а потім дренажними насосними станціями перекачується назад в канал.

Для контролю за роботою дренажної та п’єзометричної мереж періодично здійснюються обстеження їх технічного стану. Проводяться виміри дренажного стоку, рівня грунтових вод в п’єзометричних свердловинах. За результатами обстеження визначається необхідність проведення очистки дренажних колекторів та колодязів від кореневого заростання та замулення. Чергова перевірка за участю начальника першого відділення каналу Жайворона В.Д. та спеціаліста відділу водокористування та використання водних ресурсів Галайди Н.С. відбулася в другій половині травня.

1