З 20.03.2017 року розпочато роботи з монтажу приладів системи водообліку на Головній споруді Краснознамянського каналу. Для вимірювання витрати води на вузлу обліку застосовується метод «швидкість – площа», де «швидкість» - середня швидкість потоку води в каналі, «площа» - площа поперечного перерізу потоку в місті заміру (ПК995+00) – гідрометричному створі (гідростворі) вузлу обліку.

Для вимірювання скорості потоку води використовується ультразвуковий витратомір лічильник. Для вимірювання площі перерізу потоку водного використовується комбінація первинного прибору-рівнеміру, вимірюючого рівень води в гідростворі, та вторинного приладу, перераховуючого «рівень води в площу перерерізу потоку водного та затим в витрати води»
Технічні рішення, прийняті в проекті відповідають вимогам екологічних, санітарно – гігієничних, протипожежних та других норм, котрі діють на території України та забезпечують безпечну для життя та здоровья людей, екології навколишнього середовища, експлуатацію об’єкта, при вимогі дотримання передбачених проектом заходів.

61a

 61b

 

61c

61d