Якість води – це характеристика її складу і властивостей, що визначає придатність води для конкретних видів використання.

З метою контролю за бактеріологічними і хімічними показниками якості води провідними спеціалістами відділу водокористування Тараненко Л. та Біляєвим Г. 08.10.2020 року були взяті проби з артезіанських свердловин , що знаходяться на балансі управління Північно-Кримського каналу. Проби відбирались з дотриманням всіх санітарних правил і вимог, як-то: промивка, фламбування, дотримання термінів доставки матеріалів до відповідних лабораторій…

Результати аналізів будуть також використані при розробці проекту охоронних зон артезіанських свердловин та при заповнені статистичної звітності.