Шановні водокористувачі!

НАБЛИЖАЄТЬСЯ  ТЕРМІН  ПОДАЧІ  ЗВІТУ 2ТП- Водгосп

ОЗНАЙОМТЕСЬ ЗІ ЗМІНАМИ ДО ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБЛІКУ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Відповідно до наказу Міндовкілля від 18.12.2020 № 375 «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України» з 01.01.2022 вступають в силу зміни в частині форми подачі звіту про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) (далі – Звіт).

Відповідно до цих змін, подача Звіту здійснюється виключно в електронному вигляді через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України (далі-Портал). Звіт підписується з накладанням кваліфікованого електронного підпису чи кваліфікованої електронної печатки водокористувача.

Зауважуємо, що у разі припинення діяльності або недосягнення критеріїв, визначених у пункті 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування (далі-Порядок), водокористувач інформує організації, що належать до сфери управління Держводагентства, про припинення подання Звіту або призупинення подачі Звіту до досягнення критеріїв, визначених у пункті 1.5.

Водокористувачі, що мають у своєму складі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, що не звітують самостійно, подають Звіти за них.

Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється Держводагентством.

Відповідно пункту 1.5 Порядку, звіт подають підприємства, які:

 …

- забирають воду для зрошення в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);

….

Термін подання звітності – не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

Помилки або недостовірні дані, виявлені у звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) звіту не пізніше 01 березня наступного за звітним роком.

Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки, результатів вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал).

Зауважуємо, що копії електронних Звітів з відміткою про одержання (QR кодом, який формується після прийняття Звіту на Порталі) подаються платниками рентної плати за спеціальне використання води разом з податковими деклараціями з рентної плати до територіальних органів ДПС.

Для отримання консультацій щодо заповнення звіту можна звернутись за адресою: м. Херсон, вул. Торгова, 37, або за телефоном (0552) 46 04 38 (Відділ водного менеджменту БУВР нижнього Дніпра).

З відео-інструкцією Ви можете ознайомитись за посиланням 

https://www.facebook.com/buvr.kherson.ua/videos/207579744850997

Шановні водокористувачі! Не зволікайте з поданням звіту, адже відповідно до статті 55 Водного кодексу України неподання , або невчасне подання  Звіту є порушенням  умов спеціального водокористування та охорони вод, і є підставою анулювання Дозволу на спеціальне водокористування.