Більш точному виконанню  вимог «експлуатаційної гідрометрії»  при ( зміні) новому  режимі роботи  Північно-Кримського каналу буде сприяти вимірювач  швидкості течії Model 001-ss ( підвішуваний комплект).

Основним завданням Північно-Кримського каналу, як і всього водогосподарського меліоративного комплексу України, є забезпечення потреб населення й галузей національної економіки у водних ресурсах, у створенні екологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства, у збереженні гарантованого джерела виробництва сільськогосподарської продукції, при цьому обмежена кількість водних ресурсів України зобов'язує працівників меліорації на чільне місце ставити питання раціонального використання водних ресурсів. Організація і ведення обліку води, що надходить в зрошувальні системи, є одним з головних розділів експлуатаційних робіт і об'єднується під загальним найменуванням "Експлуатаційна гідрометрія». В основу експлуатаційної гідрометрії на Північно-Кримському каналі входить:
 а / нормування і розподіл води між зрошувальними системами і господарствами;
 б / визначення кількості втрат води на фільтрацію, випаровування і скидання;
 в / забезпечення постійного контролю за економною витратою водних ресурсів , які забираються з Каховського водосховища.
Більш точному виконанню вимог «експлуатаційної гідрометрії» при ( зміні) новому режимі роботи Північно-Кримського каналу буде сприяти вимірювач швидкості течії Model 001-ss ( підвішуваний комплект), прилад, що недавно був придбаний управлінням Північно-Кримського каналу. Вимірювач швидкості течії уособлює собою стандартне вимірювання параметрів потоку у відкритому каналі, використовує просте перетворення швидкості обертання спіральної крильчатки в швидкість потоку води. Доступний для використання з мостів або човна прилад пропонує швидкий, економічно ефективний метод вимірювання швидкості потоку в різних додатках для відкритого каналу.
В період, коли канал спорожнений і його руслом та гідроспорудами, опікуються ремонтно-будівельні служби, спеціалісти відділу водокористування можуть приділити свою увагу вивченню принципів дії приладу і способів його використання.

01 02 03