З нового року працівники управління матимуть можливість підвищувати свій професійний рівень, використовуючи   сучасні технології.

Згідно рекомендацій Державного агентства водних ресурсів України і Державного інституту управління економіки та водних ресурсів, в управлінні Північно-Кримського каналу знайшли можливості для організації дистанційного навчання, ефективного підвищення кваліфікації спеціалістів із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
В обладнаному кабінеті буде зручно проводити не тільки вебінари, але й виробничі наради з поточних питань, конференції, презентації, майстер-класи, активні семінари, обговорювати проекти та інше.

04 05

Охорона праці   вивчає теоретичні та практичні питання безпеки праці     з метою формування у   фахівців необхідного рівня знань та умінь з правових й організаційних питань охорони та гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, а також активної позиції щодо практичної реалізації головного принципу Конституції України - пріоритетності охорони життя та здоров'я людей в процесі    виробничої діяльності. З 2018 року працівники управління будуть вивчати  та оновлювати свої знання з  цієї важливої дисципліни  у новому класі з охорони праці.   Клас розрахований на 12 місць, облаштований новими стендами з техніки безпеки та  можливістю дистанційних форм підтримки традиційного навчання, заснованих на Інтернет-технологіях.

02 03